Okresowe przeglądy instalacji gazowych

Obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów /właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane – Opublikowana w Dz. Ustawa Nr.89 poz.414 w art. 62. Firma Artbix świadczy takie usługi. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

  • Części instalacji na poziomie piwnic
  • Pionów i poziomów gazowych
  • Dostępów do zaworów i kurków
  • Przejście przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
  • Szczelności połączeń i stanu gazomierza
Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowej sporządzamy protokół zawierający:

  • Datę przeprowadzenia przeglądu
  • Zakres przeglądu
  • Ustalenia przeglądu i przeprowadzenia pomiarów 
  • Uwagi i zalecenia pokontrolne
  • Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe. Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane i sprawdzone przez nas urządzenia