W ramach robót ogólnobudowlanych oferujemy następujące usługi:

  • Budowę, rozbudowę, remont budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych
  • Usługi wyburzeniowe, rozbiórkowe
  • Roboty związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynków i mieszkań
  • Roboty związane z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków wraz z uzbrojeniem podziemnym