Projektowanie i wykonawstwo

Slide

– sieci i przyłączy gazowych
– wewnętrznych instalacji gazowych
– systemów automatyki zabezpieczeń instalacji gazowych
– instalacji wodno-kanalizacyjnych
– sieci wodno-kanalizacyjnych
– przepompowni ścieków
Slide

– instalacji centralnego ogrzewania
– kotłowni gazowych, kotłowni paliw stałych, parowych
– sieci i węzłów cieplnych
– instalacji przeciwpożarowych
– prac ziemnych
– usług mini – koparką
Slide

– usług koparko – ładowarką
– usług transportowych wywrotką
– prac ogólnobudowlanych
– przecisków pod różnego rodzaju przeszkodami naziemnymi tj. tory kolejowe, drogi, chodniki, czy rzeki na potrzeby infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej.